עמוד הבית »    »   West Adams

West Adams Project Los Angeles

בנייה חדשה של בניין דירות הכולל 6 קומות 25 דירות

גודל שטח: 7,500 Sq.Ft 

גודל ממוצע לדירה: 1,100 Sq.Ft

מעט על הפרויקט

בפרויקט זה רכשנו מגרש עם תכניות מאושרות, מתווה התכנית מאפשר בניית בניין הכולל 16 דירות. לאחר רכישת הקרקע ובאמצעות חוקי עזר עירוניים, הגשנו בקשה להגדלת מספר היחידות המתאפשרות לבנייה תוך הקצאת חלק מהיחידות לדיור למשתכן. קיימת הזדמנות מצויינת בה נצטרך להקצות 3 יחידות בלבד בדמי שכירות מופחתים, אולם תתאפשר בניה של 25 דירות בגודל משוער של 1,100 Sq.Ft. תוכנית זו תמקסם בצורה משמעותית את רווחי הפרויקט, בהשוואה לפרויקט יזמי דומה. בנוסף, הגדלת כמות היחידות הוא יתרון משמעותי אשר יפזר את סיכוני ההשקעה.

על הסביבה

שכונת “ווסט אדאמס” היא שכונה ותיקה והיסטורית במערב לוס אנג’לס. האזור מאופיין באתרים היסטורים, מבנים אדריכלים ואחוזות שונות. הביקוש העולה באזור יצר תחלופה במבנה האוכלוסייה, משפחות צעירות רבות מצטרפות לשכונה נוכח ריבוי בבתי ספר פרטיים ועירוניים כאחד.